Dag: 21. mars 2020

For å få alt dette til å jobbe sammen så må vi altså forstå at det vi egentlig gjør i bunn og grunn er å manipulere elektrisitetet til å gjøre det vi

Koding og datamaskiner