Kategori: Utvikling av datamaskinen

Vi har i den industrielle verden gjennomgått mange viktige revolusjoner, men den som har vært viktigst veldig nylig er det vi kaller for den teknologi

Utvikling av datamaskinen

Vi kan forstå kanskje hvordan dette fungere i praksis, men hva slags teori er det vi trenger å kunne for å lage en datamaskin. Det viktigste vi må kun

Utvikling av datamaskinen

For å kunne lage en datamaskin på det nivået som vi gjør i dag så trenger vi kunne vite hvordan vi skal lage kretskort. Derfor skal vi gå gjennom dett

Utvikling av datamaskinen

Det er vanskelig å være fullstendig klar over hvordan datamaskinen har utvikle seg, og selv om vi vet nøyaktig hva slags maskinvarer vi trenger for å

Utvikling av datamaskinen

Vi har allerede sagt tidligere at ingenting av dette hadde fungert uten at vi hadde utviklet elektrisitet, og det vil altså si at det er veldig releva

Utvikling av datamaskinen