Dag: 4. april 2020

Et antivirusprogram er et sikkerhetsprogram, som forebygger virus angrep. Programmet er utstyrt med et beskyttelses verktøy. Jobben til et antivirusprogram er å skanne, oppdage og forhindre at virus infiserer maskinen.…

Koding og datamaskiner

For å kunne lage en datamaskin på det nivået som vi gjør i dag så trenger vi kunne vite hvordan vi skal lage kretskort. Derfor skal vi gå gjennom dett

Utvikling av datamaskinen