Kategori: Koding og datamaskiner

For å få alt dette til å jobbe sammen så må vi altså forstå at det vi egentlig gjør i bunn og grunn er å manipulere elektrisitetet til å gjøre det vi

Koding og datamaskiner

Når det gjelder datamaskiner så er det mye forskjellige vi kan snakke om, men det første vi skal begynne med er den binære koden som er kilden til at

Koding og datamaskiner

Binær koding er altså grunnsteinene som alt innen datamaskiner er bygd på. En av de mest kjente operativssystemene som eksisterer i dag kommer fra Mic

Koding og datamaskiner

Alt det vi snakker om er her kanskje litt abstrakt, så la oss se litt nærmere på de faktiske fysiske prosessene og gjenstandene som vi trenger å lage

Koding og datamaskiner